Privacy- en cookieverklaring

Via het platform Zakelijk internet en tv ('''wij''), worden persoonsgegevens verwerkt. Zakelijk internet en tv werkt in opdracht van Arvato Supply Chain Solutions SE en acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw privacyrechten respecteren, waaronder uw recht op inzage, correctie of verwijdering.

Beide partijen, Zakelijk internet en tv en Arvato Supply Chain Solutions SE, zijn verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking voor de partners. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Voor het samenstellen van bedrijfsprofielen, van websitebezoekers en social media gebruikers, zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke. Op de website en via social media kunnen personen ervoor kiezen om gegevens achter te laten, namen en contactgegevens zijn hier een onderdeel van.

Wij creëren deze profielen op basis van ons gerechtvaardigd belang, namelijk ons commercieel belang van het tonen van zo compleet mogelijke bedrijfsprofielen aan onze klanten. Uiteraard verwerken wij deze persoonsgegevens met passende waarborgen om privacyrisico’s zo veel mogelijk te verminderen of uit te sluiten. Neem gerust contact met ons op indien u meer informatie wenst over de specifieke maatregelen die wij hebben genomen. Natuurlijk kunt u ook contact met ons opnemen als u bezwaar wilt maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring. Als u bezwaar maakt, zullen we uw gegevens verwijderen en niet opnieuw verzamelen.

Verantwoordelijkheden van onze partners
Onze partners zijn verantwoordelijk voor de persoonsgegevens verkregen via ons platform en dienen over een wettelijke grondslag te beschikken. We raden onze partners aan om, naast de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), rekening te houden met de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals het spamverbod uit de Telecommunicatiewet/ePrivacy Richtlijn.

Ook wanneer u ons platform gebruikt als klant, of onze website bezoekt, verwerken we uw persoonsgegevens. Onze doeleinden hebben we hieronder beschreven. Wanneer u vragen heeft of meer wilt weten welke persoonsgegevens Zakelijk internet en tv van u verwerkt, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring.


Contact
Wanneer u contact met ons opneemt via e-mail, een contactformulier, telefonisch, social media of anders, gebruiken we uw gegevens om uw vraag, opmerking of klacht af te kunnen handelen. We bewaren deze gegevens zo lang als nodig voor dit contact.

Soorten gegevens verzameld
Wanneer u gebruik maakt van ons platform, kunnen we de volgende gegevens verzamelen:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Factuuradres
 • IP-adres
 • Geboortedatum
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Gronden voor de verwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 • Contact op te nemen om een aanbod op maat te doen
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Zakelijk internet en tv analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod af te stemmen op uw voorkeuren
 • Zakelijk internet en tv verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn

  Reclame
  Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van ons aanbod via social media, e-mail of telefonisch.

  Publicatie
  Wij publiceren uw klantgegevens niet.

  Delen met derden
  We zullen uw gegevens delen met één van de 10 door Ziggo geaccrediteerde Business Partners om contact met u op te nemen met een voorstel. Deze partners zijn gevestigd in EU, en nemen alleen contact op nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven via onze website of social media kanalen. Zonder uw toestemming, worden uw gegevens niet gedeeld met partners, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of tenzij dit een wettelijke verplichting is.

  Beveiliging
  Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
 • Encryptie van data;
 • Overdrachten alleen over SSLBeveiliging

  Bewaartermijnen
  Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring. In het algemeen bewaren we persoonsgegevens van onze websitebezoekers voor 12 maanden.

  Cookies
  Onze website en maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals een PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat.

  Wij gebruiken de volgende soorten cookies:
 • Functionele cookies: deze cookies hebben een functionele rol binnen de website. De cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert.
 • Analytische cookies: deze cookies geven ons inzicht in hoe onze website wordt gebruikt. Op basis van deze informatie kunnen wij onze website gebruiksvriendelijke maken.
 • Marketing cookies: deze cookies maken het mogelijk om gepersonaliseerde advertenties te laten zien (via onze advertentiepartners).

  De cookies kunnen onder andere de volgende gegevens verzamelen:
 • IP-adres
 • MAC-adres
 • Cookie-ID
 • Website- en klikgedrag
 • Referrer-URL


Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om uw akkoord voor het gebruik van cookies.

In uw webbrowser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer u hiermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Klachten
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Contactgegevens
Zakelijk Internet en tv
Nieuwe Plein 1B
6811 KN Arnhem
contact@zakelijkinternetentv.nl


Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24-08-2022 00:00:00.